top of page
canteat.png

नखाने चिजमा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस्

गाई

बङ्गुर

कुखुरा

भेँडा

माछा

शेलफिस

स्रिम्प

क्र्याब

गहुँ

अण्डा

दूध

फापर

बदाम

रक्सी

bottom of page